Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mukkasenso.pl (dalej „Sklep”) oraz warunki świadczenia usług przez Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach niezbędnych do świadczenia usług jest Mukka Bartosz Adamczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Długa 35, 42-436 Sławniów, NIP: 6492161490, REGON: 386278800, kontakt: e-mail: kontakt@mukkasenso.pl, tel.: 502276654 (dalej „Administrator”).
 3. Korzystanie ze Sklepu oraz składanie zamówień jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Składanie Zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy zarejestrować się lub zalogować na swoje konto.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Zamówienie może być złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail.

III. Płatności

 1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność kartą płatniczą.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie pełnej przedpłaty za produkty oraz koszty przesyłki.
 3. Po otrzymaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane.

IV. Dostawa

 1. Produkty zamówione w Sklepie będą dostarczane na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że w opisie produktu podano inaczej.
 3. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności produktu oraz wybranej formy dostawy.

V. Zwroty i Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny.
 2. Zwrot produktu jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania i jest w stanie niezmienionym.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

VI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, co nie wpłynie na prawa nabyty przez Klientów przed zmianą regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe sądy na podstawie przepisów prawa polskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.