Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach niezbędnych do świadczenia usług jest Mukka Bartosz Adamczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Długa 35, 42-436 Sławniów, NIP: 6492161490, REGON: 386278800, kontakt: e-mail: kontakt@mukkasenso.pl, tel.: 502276654 (dalej „Administrator”).
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym wykonania umowy, w szczególności umowy sprzedaży produktów, oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora. Przetwarzanie danych może również następować na podstawie zgody użytkownika, jeśli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę.
  3. Administrator przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbiera je dla określonych, legalnych celów i nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są gromadzone w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów ich przetwarzania. Nie są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych.
  4. Administrator podejmuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane nie są udostępniane nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom na podstawie umowy pisemnej. Dane są udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Okres przechowywania danych jest ograniczony do czasu niezbędnego do realizacji umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane są przechowywane do momentu wycofania zgody.
  6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje jej również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych.
  7. Administrator może stosować pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego oraz zbierania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.